Ζωγράφος με βάση την Κόρινθο, αναλαμβάνω, εικονογραφίες, βυζαντινές αγιογραφίες, πορτραίτα, τοιχογραφίες, παιδικά δωμάτια και πάσης φύσεως εικαστική εργασία. Επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε λεπτομέρεια.

Αγιογραφίες, Κωνσταντίνος Ρεσούλης
Πίνακες, Κωνσταντίνος Ρεσούλης
Πίνακες, Κωνσταντίνος Ρεσούλης